KURUMLARIMIZ

 
ETKİN YABANCI DİL EĞİTİMİ
 
Sağlık personelinin iş bulma kriterleri arasında birinci sırada yer alacak YABANCI DİL okulumuzun eğitim öncelikleri arasında yer almaktadır. 
 
Bu nedenle Okulumuzda ,SINAV KOLEJİ işbirliği ile İngilizcede marka eğitim sistemi olan  “The Language School “ programı uygulanacaktır. 
Bu program Oksford Üniversitesi ile Longman farafından geliştirilmiş bir sistemdir.
 
HAFTADA 6 GÜN 50 SAAT
 
Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen müfredatın geçerli olduğu Platin Eğitim Sağlık Kolejinde haftalık ders programı, 5 gün ve haftalık standart ders saatiyle sınırlı değildir. Tam gün karma eğitim yaptırılan ve haftada 6 gün eğitim-öğretime açık olan Okulumuzda haftalık ders saati toplam 50 dir.
 
Öğrencilerin kişilik özellikleri ve bireysel farklılıklarına özel önem verilen okulumuzda  akademik çalışmaların yanı sıra “After School” programı uygulamasıyla öğrencilerin kendi yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları ve geliştirmelerine olanak tanınır.
 
Bu uygulamalar, öğrencinin okul sonrasında akademik gelişimiyle birlikte sanat, spor, kültürel etkinlikler ve yabancı dil çalışmalarını kapsar ve bir sistem dâhilinde tüm öğrencilerin bu programa katılımı zorunludur.
 

Bu çerçevede, After School uygulaması Cumartesi günü 10.00-14.20 arası devam eder.