HEMŞİRELİK

 

 HEMŞİRELİK

Hemşirelik   bölümünde  toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal bakımdan  sağlığın  bozulması halinde  tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerileri hasta bakım hizmetleri uygulaması takip   edilmesi  değerlendirilmesi  ve sağlık  eğitim   konularında  teorik  ve  uygulamaleğitim verilmektedir Bu bölüm  mezunları özel ve ünvanı ile  çalışırlar. Yataklı ve Yataksız tedavi kurumlarında Yaşlı Bakım Merkezleri gibi kurumlarda görev alabilirler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ  ÖZELLİKLER

Hemşire olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Tedbirli, tertipli,
- Şefkatli, sevecen,
- Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı    kimseler olmaları gerekir.
 
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
-Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.
 
- Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.