ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ

(PARAMEDİC)

 

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ
 
Bireyi aileyi toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve  sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımı planlanması, uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları özel ve resmi sağlık ve sağlık kuruluşlarında Acil Tıp Teknisyeni ünvanı ile çalışırlar.